Hakkımızda

Kurumları geleceğe hazırlama amacıyla; Şirketi, pazar ve rekabet şartlarını analiz ederek, sürdürebilir büyüme, karlılık ve sürekli motivasyon sağlayacak çözümler üretmek ve kurumsallaşmalarını sağlamaktır.
Bunu yapabilmek için hizmet sunduğumuz alanlardaki bilgi birikimimiz, sürekli sahada olmamız nedeniyle sektörel deneyimimiz ve saha uzmanlığımız birlikte çalıştığımız firmaların hizmetindedir.

Şirketleri daha ileriye götürmek mevcut durumu sürekli geliştirmeyi gerektirir. Bu da öncelikle kurumsal bir yapı, yeniden yapılanma, yeni ürün ve hizmetlerin şirket bünyesine adaptasyonu, maliyetleri azaltacak, verimliliği ve karlılığı arttıracak stratejiler geliştirmek, esnek ve atik olmakla sağlanabilir.

Slide background
Slide background

Farklılığımız

NEDEN MCI

Etkinliği uluslararası platformda kanıtlanmış yönetim anlayışları ve metodolojilerin ülkemiz gerçeklerine ve firmanıza butik hizmet anlayışıyla uygun şekilde geliştirilmesi.

UYGULAMADA İŞ ORTAKLIĞI

İş ortaklarımıza sadece çözüm önerilerinin sunulması değil , ekibin bir oyuncusu olarak " Uygulamanın Birlikte Hayata Geçirilmesi ve Uygulama Sonrası Destek" ile sürdürebilirliğin sağlanması.

KOBİ & YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

“Perakende, lojistik, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde Türkiye’nin çeşitli illerinde yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz danışmanlık hizmetleri sonucunda edindiğimiz tecrübeler ve kodromuzla KOBİ’lerin çözüm ortağıyız"

VİZYON

Yarının büyüyen Türkiye'sine paralel olarak, gelişen tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların aradığı ve danışabileceği çözüm ortağı olmak.

MİSYON

Gelişen ve gelişmeyi hedefleyen firmaları bilgilendirmek, hizmet ve çözümler ile değer katmak ve geleceğe hazırlamak.

DEĞERLERİMİZ

Doğruluk & Etiklik,
Değişim & Yenilikçilik,
Saygı & Güven,
Değer yaratmak,

Slide background